No oktobra vidus visiem RNP klientiem ir pieejamas savas mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes, kā arī uzturēšanas darbu plāni 2022.gadam. Pārvaldnieks aicina visus klientus detalizēti iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas tāmi, kopīgi ar citiem dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt nepieciešamos darbus, lemjot gan par ēkas remontdarbu uzkrājumu, gan par remontdarbu prioritāro secību.

Tāmes pieejamas e-pakalpojumu vortālā "www.e-parvaldnieks.lv".

"Neraugoties uz vispārējo cenu līmeņa paaugstinājumu, RNP izdevies lielākajai daļai klientu samazināt pārvaldīšanas maksu. Veikta administratīvo izmaksu samazināšana, profesionāli veikti iepirkumi, kas ļāvuši nodrošināt zemāku cenu zāles pļaušanai, liftu apkalpošanai, koplietošanas telpu tīrīšanai un citiem pakalpojumiem," skaidroja RNP valdes loceklis Bernhards Maļinovskis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas

Viņš skaidroja, ka pārvaldīšanas maksas pieaugums vairumā gadījumu attiecas uz neliela izmēra mājām ar dzīvokļu skaitu līdz desmit, kā arī tām mājām, kur vērojama zema maksāšanas disciplīna.

"Apstākļos, kad būtiski pieaug ar īpašuma uzturēšanu saistītās siltumenerģijas un elektroenerģijas cenas, esam paveikuši apjomīgu darbu, lai mūsu pakalpojumu izmaksas nekļūtu par iemeslu vispārējām norēķinu disciplīnas izmaiņām negatīvā virzienā," komentēja uzņēmuma pārstāvis.

Maļinovskis atgādināja, ka daudzdzīvokļu māja ir visu dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, par kuru uzturēšanu un remontdarbiem jāiesaistās lēmumu pieņemšanā katram tā īpašniekam.

"Mājas tehniskais stāvoklis, labiekārtotības līmenis, teritorijas aprīkojums ir atkarīgs no īpašniekiem, tāpēc aicinu iepazīties ar pārvaldnieka sagatavoto ēkas uzturēšanas plānu, pārrunāt to ar kaimiņiem un lemt par iespējamām izmaiņām nākamajam gadam," aicināja RNP pārstāvis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas

Katras mājas dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti savlaicīgi iepazīties ar uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī tāmes pielikumā norādītajiem dzīvojamajai mājai plānotajiem remontdarbiem. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi iesniedzams RNP līdz 29.novembrim klientu apkalpošanas centros vai nosūtāms pa pastu.

Ja dzīvokļu īpašnieki nebūs pieņēmuši kopības lēmumu minētajā termiņā, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2022.gadā.