Pērn tas palielinājās par 4,2%, bet 2019.gadā - par 6,9%. Atalgojuma pieaugums pārsniedz darba devēju pērn izteiktās prognozes, ka 2021.gadā mēneša pamatalga varētu palielināties par 4,5%.

"Esam nozīmīgu pārmaiņu sākumposmā, kad mainās ne vien vadītāju loma un kompetences, bet arī pieeja darbinieku piesaistei, motivēšanai un noturēšanai organizācijā. Konkurence par darbiniekiem turpina pieaugt, tāpēc jāatzīst, ka šobrīd darba tirgus noteikumus diktē darba ņēmējs. Organizāciju veiksmes atslēga ir vadītāja spēja ieklausīties, dzirdēt, iesaistīt un būt ciešā kontaktā ar savu komandu. Tā ir prasme vadīt pārmaiņas, izmantot to dotās iespējas, radīt jaunas stratēģijas un rast risinājumus," pauda "Fontes" vadītāja Kristīne Āboltiņa.

2021.gadā mēneša pamatalga visvairāk pieauga Rīgā - par 6%, savukārt gada kopējā samaksa visvairāk palielinājās Kurzemē - par 6,7%, liecina "Fontes" pētījuma dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas

Mēneša pamatalga pieauga 57,4% darbinieku, gada kopējā samaksa - 66,5% darbinieku. Tajā pat laikā vairāk nekā ceturtdaļai darbinieku (28,1%) gada kopējā samaksa samazinājās. Tas skaidrojams ar mēneša un ceturkšņa prēmiju izmaksas samazinājumu par 3%, kā arī to, ka nedaudz ir sarucis darbinieku skaits, kuri saņem mainīgās piemaksas, garantētās prēmijas un piemaksas. Mainīgo atalgojuma daļu saņem pavisam 78% darbinieku. Gada laikā nozīmīgāki kļuvuši tādi atalgojumu ietekmējoši faktori kā amata atbildības līmenis un individuālie darba rezultāti.

Lai arī mēneša pamatalgas un gada kopējās samaksas pieaugums ir diezgan līdzīgs visās darbinieku grupās (attiecīgi no 5,3% līdz 6,1% mēneša pamatalgai un no 5,2% līdz 6,9% gada kopējai samaksai), mēneša pamatalga visvairāk pieaugusi jaunākajiem speciālistiem, gada kopējā samaksa - augstākā līmeņa vadītājiem.

Būtiskākais atalgojuma pieaugums (no 9% līdz 15%) novērots dažādos amatos informācijas tehnoloģiju nozarē, biznesa un operacionālās darbības analīzē, finanšu analīzē, plānošanā un vadībā, datu analīzē, produktu grupas vadībā un loģistikā. Atalgojums būtiski pieaudzis arī vecākajiem speciālistiem digitālajā mārketingā un grafiskajā dizainā, radošo darbu speciālistiem, kā arī apsardzes un drošības speciālistiem un jaunākajiem speciālistiem grāmatvedībā un transporta nozarē.

Galvenie darba devēju izaicinājumi šobrīd ir darbinieku trūkums un darbinieku darba snieguma vadība jeb tas, kā saskatīt darbinieka rezultātus un salīdzināt tos ar situāciju tirgū, secināts "Fontes" pētījumā. Lai arī izaicinājumi ir tie paši, ko darba devēji risināja jau pirms pieciem gadiem, to aktualitātes proporcija ir mainījusies. Ja ar darbinieku motivāciju (samazinājums no 61% uz 54%) un produktivitātes paaugstināšanu (samazinājums no 49% uz 45%) daļa darba devēju piecu gadu laikā ir sapratuši kā risināt, tad darbinieku trūkums tikai pieaug (no 14% uz 26%).

Saturs turpināsies pēc reklāmas

"Ar darbinieku trūkumu ir saistīta lielā slodze, kas rada izdegšanas draudus gan speciālistu, ekspertu, gan augstākās vadības līmenī. Aizvien būtiskāks jautājums ir līderības prasmju paaugstināšana, kas kļūst īpaši aktuāla, vadot darbiniekus pārmaiņu laikā un attālinātā darba režīmā," teikts "Fontes" pētījumā.

Lai samazinātu darbinieku trūkumu, organizācijas apmāca un pārkvalificē darbiniekus (72% organizāciju), pieņem praksē studentus (54% organizāciju), sadarbojas ar izglītības iestādēm (48% organizāciju), plāno pēctecību (47% organizāciju), kā arī piesaista un apmāca nekvalificētus darbiniekus (42% organizāciju).

Arvien lielāks skaits organizāciju (45%) piesaista darbaspēku no ārvalstīm, jo īpaši speciālistu līmenī (55% no organizācijām, kuras piesaista ārvalstniekus). Visgrūtāk darbiniekus ir noturēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, ražošanas un amatniecības, kā arī būvniecības nozarē, kurā šobrīd ir ļoti augsta biznesa aktivitāte.

"Fontes" vispārējā atalgojuma pētījumā par 2021.gadu apkopoti dati no 384 organizācijām Latvijā. Pavisam analizēta vairāk nekā 87 000 darbinieku atalgojuma informācija. Dati iegūti 2021.gada maijā un jūnijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas

"Fontes" vispārējā atalgojuma pētījumā ik gadu tiek identificētas atalgojuma attīstības tendences un prognozes darba tirgū Baltijā. Tas ietver atalgojuma analīzi, balstoties uz kvalitatīviem un strukturētiem datiem Latvijā un Baltijā. "Fontes" vispārējā atalgojuma pētījums palīdz pieņemt ar atalgojumu saistītus lēmumus un noteikt situācijai atbilstošu atalgojuma paketi organizācijas esošajiem un jaunajiem darbiniekiem. "Fontes" atalgojuma pētījumi Latvijā tiek veikti kopš 1996.gada.

"Fontes" Latvijā strādā kopš 1996.gadā. "Fontes" 20 gadus Baltijā pārstāv personāla novērtēšanas rīku izstrādes kompāniju "SHL" un kopš 2013.gada pārstāv arī pasaules vadošo konsultāciju kompāniju "Mercer".