Kā izriet no padomes lēmuma, kas pieejams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", NEPLP 21.jūnijā saņēmusi vēstuli no citas kompetentās valsts pārvaldes iestādes, kurā sniegta informācija par tīmekļvietņu "euromore.eu" un "golos.eu" pārbaudi un tajā konstatēto informāciju.

Konstatētais, ka šie portāli tiek izmantoti Krievijas agresīvās propagandas atbalstīšanai, tajā skaitā izplatot sagrozītu un nepatiesu informāciju par Krievijas sākto karu pret Ukrainu un pastrādātajiem kara noziegumiem, tos attaisnojot.

Tāpat vēstulē norādīts, ka tīmekļvietnes reģistrētas Eiropas Savienības (ES) domēnos, tādējādi it kā leģitimējot Krievijas propagandas naratīvus un sekmējot to ticamību.

Veicot minēto tīmekļa vietņu pārbaudi NEPLP un kompetentā valsts pārvaldes iestāde ir konstatējusi, ka šajos portālos tiek izplatīta sagrozīta un nepatiesa informācija par notikumiem pasaulē, tajā skaitā arī par karu Ukrainā, attaisnojot Krievijas iebrukumu Ukrainā un atbalstot Ukrainas daļu pievienošanu Krievijai.

NEPLP rezumē, ka kopumā abos portālos tiek izplatīts naratīvs, ka rietumvalstis un NATO ir vainīgas pie situācijas Ukrainā, savukārt Krievija tikai vēlas nodrošināt mieru pasaulē.

NEPLP uzskata, ka šādas informācijas izplatīšana, apzināti maldinot sabiedrību, negatīvi ietekmē dažādu sabiedrības grupu mierīgu līdzāspastāvēšanu, tajā skaitā arī Latvijā, un rada riskus dažādām negatīvām provokācijām, kas rada būtisku apdraudējumu Latvijas valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

NEPLP uzsver, ka tīmekļa vietņu, kurās tiek izplatīta sagrozīta un nepatiesa informācija, kara propaganda, kā arī karu attaisnojoša informācija, izplatīšanas ierobežošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu valsts drošību, sabiedrisko kārtību un drošību.

Ņemot vērā konstatēto, NEPLP atzīst, ka piekļuves liegšana abiem portāliem veicama nekavējoties. NEPLP norāda, ka jebkura nepamatota kavēšanās ar to veicinātu apstākļus, ka tīmekļa vietnēs joprojām tiktu izplatīta tāda informācija, kas apdraud valsts drošību, kā arī dezinformācija un viltus ziņas, taču esošajā ģeopolitiskajā situācijā tieši pretēji - nepieciešams nodrošināt uzticamas, kvalitatīvas un faktos balstītas patiesas informācijas pieejamību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas

Tāpat NEPLP uzsver, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un pakalpojumos, kā arī tīmekļa vietnēs internetā ir aizliegts izplatīt saturu, kas apdraud valsts drošību, un šis valsts drošības apdraudējums ir vērtējams ne vien Latvijas, bet arī citu valstu drošības kontekstā. NEPLP secina, ka tīmekļvietnēs "euromore.eu" un "golos.eu" tiek izplatīts saturs, kas apdraud valsts drošību, tajā skaitā Latvijas nacionālo drošību.

NEPLP padome nolēmusi ne tikai ierobežot piekļuvi portāliem "euromore.eu" un "golos.eu", bet arī piekļuvi tīmekļvietņu dublējošām spoguļlapām. Tāpat NEPLP uzdevusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā reģistrētajiem interneta piekļuves pakalpojumu sniedzošajiem komersantiem nekavējoties liegt piekļuvi tīmekļvietnēm un to domēna vārdiem, novirzot to lietotājus uz informatīvo paziņojumu "nelegalssaturs.lv".