Viņa atzīmēja, ka vairāk nekā 30 000 Ukrainas iedzīvotāju par savām mājām šobrīd uzskata Latviju, un te veidojot savu dzīvi, saskaras ar dažādiem jautājumiem, kā arī nereti atšķirībām starp Latviju un Ukrainu. Ik dienas biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" darbinieki atbild uz šiem jautājumiem gan NVO informācijas centrā Pāles ielā 9, Rīgā, gan pa tālruni, gan sociālajos tīklos.

Patlaban uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ir sagatavotas atbildes video formātā, kas vienkopus atrodamas biedrības "Facebook" profilā un tīmekļa vietne "ej.uz/atbildesUA".

Jautājumi ir saistīti gan ar ierašanos Latvijā, piemēram, pirmie soļi Latvijā, informācijas resursi un nevaldības organizāciju atbalsts, veselības aprūpe, gan praktiskiem padomiem, piemēram, darba attiecību uzsākšana, nekustamā īpašuma īre, elektroniskais paraksts un portāls "latvija.lv", juridiskā palīdzība, notāra pakalpojumi un dokumentu tulkojumi, transports, patērētāju tiesības, uzņēmējdarbības uzsākšana. Tāpat jautājumi ir par iekļaušanos Latvijas ikdienas dzīvē, piemēram, latviešu valodas apguvi ikdienā, atpūtu un izklaidi, integrācijas pasākumiem, savas biedrības izveidi..

Biedrība izveidojusi arī īpašu video par to, kā palīdzēt Ukrainai, atrodoties Latvijā.

Video papildus biedrības darbiniekiem piedalās arī Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne, Vienas pieturas aģentūras vadītāja Inese Saldābola, Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš, biedrības "Kopienu sadarbības tīkls "Sēlijas salas"" pārstāves Daina Alužāne un Ieva Jātniece.

Video var kalpot kā praktisks papildinājums biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem"’ 2024.gada jūnijā izdotajai rokasgrāmatai "Dzīvo Latvijā", kas elektroniskā versijā latviešu un ukraiņu valodā pieejama biedrības tīmekļa vietnē "www.gribupalidzetbegliem.lv".

Video materiāli un grāmata izdota ar Eiropas Savienības atbalstu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības ("Emergency Assistance") projektā.

Biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" mērķis ir sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, vienlaikus veicinot šo cilvēku integrāciju Latvijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas