Personas vārda un uzvārda maiņas kārtību nosaka Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums. Likuma 8.pants pašlaik liedz mainīt vārdu un uzvārdu personām, kas ir sodītas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta. Tādējādi ieslodzīta persona vai persona, kas sodu izcietusi, bet sodāmība nav noņemta vai dzēsta, vārdu un uzvārdu saskaņā ar likumu mainīt iepriekš nevarēja.

Tomēr tiesību akti neliedz šādām personām noslēgt laulību un secīgi mainīt arī uzvārdu.

Izvērtējot spēkā esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz personām, kuras ir sodītas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un iespēju normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos iegūt ziņas par personas sodāmību, Tieslietu ministrija nospriedusi, ka šobrīd noteiktais ierobežojums būtu jāpārskata.