Komentāru rakstīšanas un publicēšanas noteikumi

lat.press.lv nav ieinteresēts ierobežot jūsu izteikšanās brīvību. Bet, tā kā portālā komentāri ir publiski un visiem pieejami, tad mēs lūdzam jūs ievērot elementārās uzvedības normas tieši tāpat, kā tas ir ikdienas dzīvē.

Un tātad:

  • Iztikt bez apvainojumiem un necenzētiem vārdiem

  • Neaizskart sarunu biedru personīgi

  • Neizmantot svešus vārdus un nikus

  • Nerakstīt vārdus ar lielajiem burtiem! Tas apgrūtina lasīšanu un izskatās kā sauciens. Jūs taču neklaigājat sarunas laikā ar cilvēku uz ielas.

  • Komentāros nelikt reklāmu saturošu informāciju

  • Nepublicēt ekstrēma rakstura informāciju, kā arī neaizvainot cilvēkus viņu nacionalitātes, rases vai dzimuma dēļ

Šo parasto noteikumu neievērošanas gadījumā mēs paturam tiesības bez brīdinājuma dzēst jūsu komentāru, bet atkārtota pārkāpuma gadījumā portāla lietotājam slēgt materiālu komentēšanas iespēju.

Atstājot savus lat.press.lv komentārus Facebook, jūs automātiski atdodat autortiesības lat.press.lv, lai viņi to varētu izmantot. Komentāru autoriem nav tiesību prasīt atlīdzību par to lietošanu. Portāls drīkst pārpublicēt, izplatīt vai glabāt iegūto informāciju kopā ar autora vārdu, ja tāds ir norādīts.

Uzmanību! Autors ir atbildīgs par saviem komentāriem, balstoties uz Latvijas valsts likumdošanu.

Portāls lat.press.lv nesniedz informāciju par komentāru autoriem (IP – datoradrese), izņemot likumdošanas orgānu oficiāli rakstītus iesniegumus.

Tāpēc vēršam jūsu uzmanību uz to, ka atbildīgs par komentāru ir pats autors.

Un pēdējais! Cilvēki komentāros, pirmkārt, grib lasīt jūsu uzskatus, spriedumus par komentējamajām ziņām, rakstiem vai interviju. Pacentieties nesarūgtināt viņus ar bezjēdzīgu lamāšanos!

X PRRSSLV_logo_bright