Veselības ministrijas (VM) rīkojuma projekts paredz apropriācijas pārdali no gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmā finansējuma.

Paredzēts, ka 2,4 miljonus eiro pārdalīs neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai stacionārās ārstniecības iestādēs, vienu miljonu eiro - primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanai, laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai ambulatorajā aprūpē, sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu, ambulatorai ārstēšanai paredzēto prettuberkulozes medikamentu medicīniskās pārtikas nodrošināšanai.

Vēl 129 734 eiro pārdalīs kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksai, 118 927 eiro neatliekamai medicīniskai palīdzībai, tostarp par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izpildītiem izsaukumiem, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību, bet 89 640 eiro - plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

Savukārt 43 134 eiro paredzēti primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanai par zobārstniecības pakalpojumiem bērniem līdz 18 gadu vecumam, bet 37 940 eiro - centralizētai medikamentu un materiālu iegādei, kā arī centralizēti iepērkamo parenterāli ievadāmo zāļu iegādei onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai.