Kā 60 centi pārvēršas par 6 eiro

Rēķins par gāzi

0,67 EUR - gāzes patēriņš
0,03 EUR - gāzes pārvades pakalpojums – izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei
0,30 EUR - sadales pakalpojums (mainīgā daļa)
4,62 EUR - sadales pakalpojums (fiksētā daļa)
0,02 EUR - akcīzes nodoklis
===
5,64 EUR – summa, kas tiek aplikta ar PVN 21 % apmērā
1,18 EUR - PVN 21%
====
6,82 EUR - kopējā summa apmaksai